Dotacje EU

Firma CADWAY-AUTOMOTIVE Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Utworzenie innowacyjnego biura konstrukcyjnego dla branży motoryzacyjnej przez CADWAY-AUTOMOTIVE Sp. z o.o.”.

Cel projektu: Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie i rozwijanie na rynku krajowym i zagranicznym kompleksowych, zaawansowanych usług konstruowania i projektowania nadwozi kompozytowych dla branży motoryzacyjnej.

Całkowita wartość projektu:

1 660 230.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

776 560.00 PLN

Cadway-Automotive © 2020  |  Ochrona danych osobowych  |  Polityka Cookies  |  Realizacja: AKU studio

Cadway-Automotive © 2020
Ochrona danych osobowych
Polityka Cookies
Realizacja: AKU studio