Cadway Automotive

Zespół doświadczonych inżynierów motoryzacyjnych

Dotacje EU

Firma CADWAY-AUTOMOTIVE Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na realizację projektu pn.: „Utworzenie innowacyjnego biura konstrukcyjnego dla branży motoryzacyjnej przez CADWAY AUTOMOTIVE Sp. z o.o.”. 

Cel projektu: Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie i rozwijanie na rynku krajowym i zagranicznym kompleksowych, zaawansowanych usług konstruowania i projektowania nadwozi kompozytowych dla branży motoryzacyjnej. 

  • Całkowita wartość projektu: 1 660 230.00 PLN 
  • Wkład Funduszy Europejskich: 776 560.00 PLN